Brdr. Schlie Frozen ApS 

Firmaets sidste nye afdeling, stiftet i

2006. Beskæftiger sig med produktion

af hummere med mere.
 
 
Wannebo International A/S 

Norsk virksomhed, der beskæftiger sig

med opkøb af laks samt opkøb af fisk

fanget i norske farvande. Virksomheden

blev etableret i 1984 og købt af

Brdr. Schlie’s Fiskeeksport A/S i 1992.

Salgsmarkederne er Europa, USA,

Canada, Østen og Rusland.
 
 
SP/F Schlie 

Firmaets afdeling på Færøerne, som

Kaj og Jens Schlie har bygget op

fra grunden i 2001. Virksomheden

beskæftiger sig med forarbejdning af

fisk - hovedsageligt havtaske, hellefisk

og helleflynder samt opkøb af fisk.

Virksomheden sælger alle sine produkter

til Brdr. Schlie’s Fiskeeksport A/S i

Hirtshals.
 

Nigra

En af Hirtshals gamle sildefabrikker.

Stiftet i 1955 og købt af Brdr. Schlie’s Fiskeeksport

A/S i 2002. Beskæftiger sig med

produktion af sild og makrel. Markederne

er Danmark og Europa.
 
 

Også en af Hirtshals’ gamle sildefabrikker.

Stiftet i 1964 og købt af Brdr. Schlie’s Fiskeeksport

A/S i 2002. Beskæftiger sig med

produktion af sild, som efter forarbejdning

sælges i Danmark og Europa.
  
  
Gadus
Gadus A/S er det seneste skud på stammen. 
Virksomheden, som er overtaget den 01.10.2010, 
beskæftiger sig med salg og produktion af hvidfisk, 
væsentligst mørksejfilet.